VNSTEEL ủng hộ quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) ủng hộ 5 tỷ đồng Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 tại "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19" ngày 05/6/2021.

05/06/2021 09:19

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc VNSTEEL đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 tại "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19".

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc VNSTEEL đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 tại "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19".

Đại diện tổng công ty thép Việt Nam nhận chứng nhận và hoa tại buổi lễ

Đại diện tổng công ty thép Việt Nam nhận chứng nhận và hoa tại buổi lễ

Toàn cảnh "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19"

Toàn cảnh "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19"

Toàn cảnh "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19"

Toàn cảnh "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19"

Giấy chứng nhận Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) ủng hộ 5 tỷ đồng Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

Giấy chứng nhận Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) ủng hộ 5 tỷ đồng Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19