Ngày hội Hiến máu tình nguyện - Hành trình đỏ VNSTEEL năm 2021 khu vực Đồng Nai

Sáng ngày 14/5/2021, Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện - “Hành trình đỏ VNSTEEL” năm 2021 tại Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đã thành công tốt đẹp, với sự tham gia của gần 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và người lao động các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty Khu vực Đồng Nai và đã có 177 người hiến được máu.

14/05/2021 08:35

Chương trình hiến máu tình nguyện - “Hành trình đỏ VNSTEEL” năm 2021

Chương trình hiến máu tình nguyện - “Hành trình đỏ VNSTEEL” năm 2021

 "Hành trình đỏ VNSTEEL" năm 2021 khu vực Đồng Nai đã vận động hiến được gần 200 người tham gia hiến máu, đã có 177 người hiến được máu (riêng Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đã có 107 người hiến được máu) và hiến được 235 đơn vị máu an toàn, đây ti

"Hành trình đỏ VNSTEEL" năm 2021 khu vực Đồng Nai đã vận động hiến được gần 200 người tham gia hiến máu, đã có 177 người hiến được máu (riêng Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đã có 107 người hiến được máu) và hiến được 235 đơn vị máu an toàn, đây ti

Khu vực Đăng ký tham gia Hiến máu

Khu vực Đăng ký tham gia Hiến máu

Toàn cảnh khu vực Hiến máu cụm Đồng Nai

Toàn cảnh khu vực Hiến máu cụm Đồng Nai

Cán bộ công nhân viên công ty đăng ký hiến máu

Cán bộ công nhân viên công ty đăng ký hiến máu

Kiểm tra huyết áp trước khi lấy máu

Kiểm tra huyết áp trước khi lấy máu

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu tình nguyện

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu tình nguyện

Số lượng tình nguyện viên của công ty tham gia hiến máu rất đông

Số lượng tình nguyện viên của công ty tham gia hiến máu rất đông

Không khí nhộn nhịp của buổi hiến máu

Không khí nhộn nhịp của buổi hiến máu

Hành trình đỏ VNSTEEL được tất cả cán bộ công nhân viên nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia

Hành trình đỏ VNSTEEL được tất cả cán bộ công nhân viên nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia

Hiến máu nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đeo khẩu trang phòng chống Covid

Hiến máu nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đeo khẩu trang phòng chống Covid

Công ty cổ phần thép VICASA - VNSTEEL

Công ty cổ phần thép VICASA - VNSTEEL

“Hành trình đỏ VNSTEEL” năm 2021 tại Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đã diễn ra thành công tốt đẹp

“Hành trình đỏ VNSTEEL” năm 2021 tại Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đã diễn ra thành công tốt đẹp