Dấu ấn VNSTEEL năm 2021

1/18/2022 2:19:00 PM

Năm 2021 vừa khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL). Trong điều kiện thị trường biến động và thách thức, dưới sự điều hành quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo VNSTEEL, sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ người lao động đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản của năm 2021, đạt nhiều kết quả và dấu ấn đáng khích lệ.