Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (29/4/1995 - 29/4/2023)

4/21/2023 12:35:00 PM

Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (29/4/1995 - 29/4/2023)