VNSTEEL nâng cao kỹ năng an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Vừa qua, VNSTEEL đã hoàn thành khóa tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động 2023 cho người lao động ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam.

31/08/2023 13:34

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) phối hợp với Công đoàn VNSTEEL tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tại khu vực phía Bắc và phía Nam trong các ngày 22 và 25/8/2023.

Theo Kế hoạch số 196/KH-CĐT ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn VNSTEEL về việc tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023, VNSTEEL đã tổ chức khóa tập huấn với sự tham gia của gần 200 học viên là các an toàn vệ sinh viên, cán bộ công đoàn chủ chốt của các công đoàn cơ sở trực thuộc.

2 VNSTEEL đã hoàn thành khóa tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động 2023 cho người lao động ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam

Chuyên đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” được chia sẻ tại khóa tập huấn ở phía Bắc là giảng viên Trần Hữu Thiêm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Bộ Công Thương trình bày, khu vực phía Nam là giảng viên Trần Văn Trọng - Trưởng Phòng Huấn luyện Kỹ thuật An toàn - Trung tâm Kiểm định công nghiệp 2 – Bộ Công Thương.

Khóa tập huấn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của Công đoàn Công Thương Việt Nam, của Ban lãnh đạo VNSTEEL, của Công đoàn VNSTEEL cũng như của toàn thể các lãnh đạo và người lao động trong các đơn vị của VNSTEEL.

4 Đồng chí Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn - khu vực Phía Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại khu vực phía Bắc, ông Lê Văn Thanh, Phó tổng giám đốc VNSTEEL, Chủ tịch Hội đồng An toàn về sinh lao động Tổng công ty cho biết do đặc thù người lao động ngành thép luôn phải tiếp xúc với nhiệt độ cao, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt cao về an toàn do đó công tác đảm bảo an toàn về sinh lao động luôn được Tổng công ty và các đơn vị chú trọng và đặt lên hàng đầu.

Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn sát sao chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống của Tổng công ty chủ động nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy phạm, quy chuẩn cho phù hợp với các văn bản pháp quy của nhà nước về an toàn lao động - vệ sinh lao động. Việc tổ chức hội nghị tập huấn không chỉ là để nâng cao nhận thức của các lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị mà còn nhằḿ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng người lao động tại từng đơn vị.

Đây là hoạt động thường xuyên của VNSTEEL tuy nhiên luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CNVLĐ. Thông qua buổi tập huấn, các học viên được hiểu biết thêm về chính sách, pháp luật về an toàn về sinh lao động; về các nghiệp vụ an toàn về sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn về sinh lao động tại cơ sở, phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn về sinh lao động, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại, quy trình làm việc an toàn với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn về sinh lao động... 

Theo Minh Hà ()