Công đoàn VNSTEEL: Được khen thưởng, ghi nhận đóng góp trong đại hội công đoàn và phong trào 1 triệu sáng kiến

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP vừa được Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng về những đóng góp trong đại hội công đoàn và phong trào 1 triệu sáng kiến.

21/11/2023 10:40

Vừa qua tại Thành phố Huế, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) được Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng trong lễ tổng kết và trao phần thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028 và triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid”.

2
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn các cấp ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023- 2028.

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tặng 63 bằng khen cho 63 tập thể và 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn các cấp ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023- 2028. Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể là 1.440.000 đồng và mỗi cá nhân là 720.000 đồng.

3
Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn các cấp ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023- 2028.

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được nhận bằng khen tập thể vì đã tổ chức đại hội thành công. Bên cạnh đó, trưc thuộc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP còn có 4 tập thể được khen thưởng và 8 cá nhân.

4
Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đại diện lên nhận băng khen Tập thể được nhận bằng khen Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid”

Tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid”, Công đoàn Công Thương Việt Nam trao thưởng cho 23 tập thể và 5 cá nhân. Theo đó, thuộc hệ thống Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên được tặng bằng khen và thưởng số tiền là 1.440.000 đồng.

5 Công đoàn nào cũng lớn lên, trưởng thành hơn qua mỗi kỳ Đại hội

Những phần thưởng này sẽ là động lực để các công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Thủy (nguồn: )