Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ điều chỉnh giá

Ngày 09/12/2023, Thép Miền Nam /V/ tăng giá thép xây dựng.

08/12/2023 09:04

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 09/12/2023, cụ thể như sau:

Thép cuộn: tăng 200 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 30/11/2023, điều chỉnh tăng 150 đ/kg thép cây.

Thông báo điều chỉnh giá TMN V ngày 9.12.2023

VNSTEEL News