Link vào nhà cái BET188 mới nhất 2023 - Cá cược thể thao trực tuyến và sòng bạc trực tiếp

Đảng ủy

Giới thiệu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam là Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng được thành lập theo quyết định số 276-QĐ/ĐUK, ngày 26/9/2007 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, hoạt động theo mô hình Đảng bộ cấp trên cơ sở. Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ Tổng công ty có 09 tổ chức Đảng trực thuộc (07 Đảng bộ, 02 chi bộ).

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Tổng công ty đã tiếp nhận các tổ chức Đảng (là đơn vị thành viên của Tổng công ty) tại các địa phương về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Tháng 10/2011, Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Đảng bộ đổi tên thành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. Căn cứ Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành Quyết định số 1202-QĐ/ĐUK, ngày 28/3/2023 về việc giữ nguyên trạng Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP theo mô hình Đảng bộ công ty mẹ tổng công ty.

Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 23 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đảng bộ Tổng công ty là gần 800 đảng viên; Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 65 chi bộ. Số đơn vị có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty có tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương là 09 đơn vị.

Qua hơn 15 năm hoạt động, Đảng bộ Tổng công ty đã trải qua 3 kỳ Đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; Đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững”.

Dang_uy_001a

* Các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty gồm:

 1. Ban Tổ chức Đảng uỷ
 2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
 3. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ
 4. Văn phòng Đảng ủy

* Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay có 27 đồng chí, gồm:

 1. Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
 2. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.
 3. Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty.
 4. Đồng chí Phạm Công Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty.
 5. Đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty.
 6. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
 7. Đồng chí Phạm Thanh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty.
 8. Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL.
 9. Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Bí thư chi bộ Đảng – Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.
 10. Đồng chí Trần Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Bí thư chi bộ HĐQT – Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.
 11. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty;
 12. Đồng chí Phạm Khiếu Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty.
 13. Đồng chí Nguyễn Văn Thoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Bí thư chi bộ Tổ chức – Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty.
 14. Đồng chí Lương Đình Tuyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty, Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty.
 15. Đồng chí Nguyễn Viết Liêm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng Tổng công ty.
 16. Đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL.
 17. Đồng chí Dương Trung Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.
 18. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.
 19. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL.
 20. Đồng chí Huỳnh Công Du - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.
 21. Đồng chí Vũ Duy Huynh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long.
 22. Đồng chí Nguyễn Huy Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL.
 23. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư chi bộ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thép Vianakyoei.
 24. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam.
 25. Đồng chí Nguyễn Minh Tính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.
 26. Đồng chí Nguyễn Minh Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam – VNSTEEL.
 27. Đồng chí Lê Ngọc Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư chi bộ, Tổng giám đốc Công ty Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn.