Đếm ngược đón chờ Hội nghị Chuyển đổi số VNSTEEL

Ngày 25/8/2023 tới đây, Hội nghị Chuyển đổi số "Định hướng, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số Tổng công ty" chính thức diễn ra với sự tham gia của các khách mời đến từ các công ty công nghệ hàng đầu.

23/08/2023 08:46

Được sự cho phép của Tổng giám đốc về việc tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số "Định hướng, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số Tổng công ty". Hội nghị được tổ chức với mục tiêu giới thiệu thông tin về mục tiêu, định hướng chuyển đổi số của Tổng công ty và giới thiệu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng phần mềm Tổng công ty để các đơn vị nắm bắt được định hướng, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty đến năm 2025 và có kế hoạch xây dựng, triển khai phù hợp. Đồng thời, giới thiệu các dịch vụ Tổng công ty có thể cung cấp cho đơn vị thành viên trong hệ thống và cách thức phối hợp triển khai để các đơn vị có nhu cầu xây dựng triển khai cùng hệ thống của Tổng công ty.

Chương trình diễn ra cụ thể như sau:

Thời gian: từ 08h00 đến 11h30 ngày 25 tháng 8 năm 2023. 
2. Hình thức và địa điểm: Hội nghị trực tuyến tại 02 điểm cầu: 
- Hội trường tầng 8, Trụ sở chính, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 
- Hội trường tầng 6, Văn phòng đại diện, Số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Thành phần chủ trì
- Chủ trì Hội nghị: Ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty.
- Chỉ đạo tổ chức và nội dung: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

4. Thành phần tham dự

- Thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Tổng công ty. 
- Đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty liên kết. 
- Lãnh đạo/Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin/Chuyển đổi số tại các Công ty con, Công ty liên kết. 
- Lãnh đạo/Cán bộ phụ trách công tác văn phòng, nhân sự tại các Công ty con, Công ty liên kết. 
- Đại diện các Ban nghiệp vụ Tổng công ty. 
- Khách mời, đối tác và cán bộ nhân viên Tổng công ty có quan tâm. 
Tổng công ty đề nghị các đơn vị trong hệ thống đăng kí danh sách tham gia hội nghị (theo đường link: //forms.office.com/r/EDbngvtRvP hoặc quét mã QR Code kèm theo hoặc email [email protected]) trước ngày 23/8/2023. 
Trân trọng./.