Uuden nuorisobarometrin mukaan tuloerot näkyvät selvästi lasten urheiluharrastuksissa. Vain osalla suomalaisista on varaa suoriutua kovista harrastusmaksuista. Lue lisää.

Nuorisobarometri: Rahanpuute rajoittaa harrastusmahdollisuuksia

Valtion nuorisoasian neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston laatiman uuden Nuorisobarometrin tietojen mukaan yli kolmannes suomalaisista nuorista on joutunut jättämään harrastuksen aloittamatta taloudellisista syistä. Vieraskielisistä nuorista samaan ovat päätyneet miltei puolet. Monet myös jättävät harrastuksen kesken rahanpuutteen vuoksi.

Kymmenessä vuodessa useiden runsaasti harjoittelua edellyttävien lajien maksut ovat jopa kolminkertaistuneet. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että 2000-luvun alussa noin joka kymmenes perhe koki maksut liian kalliiksi – nyt jo joka kolmas perhe. Tällä kehityskululla voi olla pitkäkantoiset yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset seuraukset.

Tuloerot vaikuttavat lasten ja nuorten terveyteen

Harrastusmaksut ovat liian kalliita alemmalle keskiluokalle ja vähävaraisille. Tämä vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin alemmissa yhteiskuntaluokissa. Jos lapsi tai nuori ei pääse liikkumaan itselleen mielekkään lajin parissa, urheilu voi jäädä kokonaan pois päiväjärjestyksestä.

Nuorisobarometrissa todetaan, että heikosti toimeentulevien perheiden nuoret todellakin harrastavat vähemmän liikuntaa kuin varakkaiden perheiden lapset. Tämä ei ole sattumaa, vaan tietoisten yhteiskunnallisten päätösten tulos.

Käytännössä harrastusmahdollisuuksien jakautuminen yhteiskunnallisen aseman mukaisesti johtaa pitkällä tähtäimellä ongelmien kasautumiseen vähävaraisille. Köyhästä taustasta ponnistavien on muutenkin usein muita vaikeampi löytää paikkaansa yhteiskunnasta. Lapsille ja nuorille harrastus voi olla ponnahduslauta, joka auttaa elämässä liikkeelle monella tapaa.

Kun tähän päälle lisätään liikunnan puutteesta johtuvat fyysiset ja psyykkiset terveysongelmat, on selvää, että juopa varakkaiden ja vähävaraisten välillä tulee jatkossa entisestään kasvamaan.

Liikunnan ja urheilun pitäisi olla kaikkia yhdistävä, positiivinen voimavara. Nykyisellään se kuitenkin palvelee yhteiskunnan luokkaistumista.

Myös kotimainen huippu-urheilu kärsii epätasa-arvosta

Myös Suomen huippu-urheilu kärsii, jos osa väestöstä jätetään liikuntaharrastusten ulkopuolelle. Mikäli kolmanneksella lapsista ja nuorista ei ole varaa treenata sitä lajia, joka heitä eniten motivoisi, moni tuleva urheilutähti jää pimentoon.

Liikuntarahoitusta on aiempina vuosina yritetty suunnata entistä enemmän sellaisille järjestöille, jotka ovat sitoutuneet muun muassa luokkajaosta ja sukupuolesta johtuvien esteiden purkamiseen. Muun muassa rahanjaon tekeminen entistä läpinäkyvämmäksi auttaa tässä työssä.

Lue lisää:
Tietoa nuorisobarometrista (Nuorisotutkimusseura)
Rikkaiden lapset harrastavat liikuntaa (Kansan Uutiset)