Tutkimuksessa testattiin kolmen eri kreatiinimuodon vaikutusta veren kreatiinitasoihin:

  • 5 g kreatiinimonohydraattia
  • 7,3 g kreatiinipyrvaattia
  • 6,7 g trikreatiinisitraattia

Tuotteiden kreatiinimäärä oli sama eli 4,4 g.

Tulokset

Kaikki kreatiinituotteet lisäsivät selvästi veren kreatiinipitoisuutta, mutta erot kreatiinituotteiden välillä olivat minimaalisia.

Mielenkiintoista oli se, että kreatiinipyruvaatti ei lisännyt veren pyruvaattipitoisuuttaa suhteellisen suuresta kerta-annoksesta huolimatta. Väitetyn rasvanpolttovaikutuksen saavuttamiseksi kreatiinipyruvaatin pitäisi tietysti lisätä veren pyruvaattipitoisuuttaa ja sitä myötä pyruvaatin sisäänottoa soluihin).

Kommentit

Kreatiinimonohydraatti on selvästi halvempaa kuin kreatiinipyryvaatti tai tikreatiinisitraatti, joten kreatiinimonohydraatti lienee edelleen paras valinta.